Ta gjerne
kontakt med oss



Rektor / daglig leder
Mob: 941 56 074
Epost: post@dalsgrendamontessori.no

Telefon klasserom:
Mob: 941 56 209
Post- og besøksadresse:
Dalsgrenda Montessoriskole
Øverdalsveien 18,
8617 Dalsgrenda
Epost: post@dalsgrendamontessori.no