Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Våre ansatte

Organisasjonskart

Beliggenhet


Dalsgrenda er ei idyllisk bygd som ligger 12 km sør for sentrum av Mo i Rana, flott plassert mellom fjord og fjell. Naturen rundt skolen innbyr til aktivitet både med fjell- og skogsturer. Bygda har ca 800 innbyggere og er et attraktivt område for småbarnsforeldre å etablere seg. I bygda ligger også den private barnehagen Tullas hage.

Skolehelsetjenesten


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0 – 20 år. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Skolehelsetjenesten tilbyr:
• Helsesøstertjeneste
• Samtaler med elever, individuelt og i grupper
• Helseopplysning individuelt og i grupper
• Undervisning og rådgivning
• Foreldreveiledning
Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
• Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Mer informasjon på helsenorge.no.

Hver onsdag er helsesøsteren tilgjengelig på skolen vår.

Kontaktinfo: