Søknad medlemskap Dalsgrenda Montessoriskole SA

Innmelding Dalsgrenda Montessoriskole SADalsgrenda Montessoriskole (DMS) er et samvirkeforetak og det er medlemmene som utgjør foretakets øverste organ, årsmøtet.
Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars og innkalling kommer minst en mnd i forkant. Se egen kommentar under innlegget ang ordinært årsmøte i henhold til gjeldene vedtekter.

Styret i DMS ønsker å oppfordre foreldrene til elevene som går på skolen til å bli medlemmer. Som medlem i DMS har du bl.a. rett til å bli innkalt og møte på årsmøtet, rett til å få tatt opp saker på årsmøtet og rett til å stemme på årsmøtet, jfr. § 15 i samvirkelova. Sakene som behandles på årsmøtet er bl.a. valg av leder og styre, årsmelding, regnskap og budsjett. Vi mener det er viktig at foreldrene er medlem slik at dere har mulighet til å påvirke i disse sakene.

Innmelding skal skje skriftlig via skjema under til DMS, jfr. § 14 i samvirkelova. To eller flere personer kan ha et medlemskap sammen jfr. § 19 i samvirkelova. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Personer som har et medlemskap sammen, kan bare gi en stemme, jfr. § 38 i samvirkelova. Det er pr i dag ingen medlemskontingent for å bli medlem i DMS.


    Søk medlemskap:

    Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens arkiv. Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere angående søknaden samt for å sende informasjon som for eksempel innkalling til årsmøte.