Opplysninger om elevenSøker til klassetrinn

1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse

Opplysninger om foresatte

Mor

Far


Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens arkiv. Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere vedr. inntak.