Søknad skolefritidsordning

SFO tilbys i tidsrommene kl. 07.00 - 07.55 og 13.45 - 16.30,
samt annenhver fredag hel dag i oddetallsukene.

SFO holder åpent i sommerferien etter behov, men holder stengt i hele juli.
For å kunne ha åpent i ferier må det være minimum 5 elever som har behov for full plass. Jul og påske følger vi skoleruta og har ikke åpent.

Feriedager koster kr. 250,- pr dag og kr. 1000,- for en hel uke.
Behov for plass i sommerferien meldes inn før 1. april gjeldene år.
 

  Opplysninger om eleven  Kryss av for ønsket alternativ:

  Helplass alle dagene, morgen, ettermiddag og FRIfredager kr. 2500,-
  Halvplass som er enten morgen eller ettermiddag, uten FRIfredag kr. 1250,-
  FRIfredag: kr. 500,- (plass annenhver fredag, oddetallsuker) Denne kan kjøpes ekstra på ALLE alternativene.

  Feriedager
  Vi har behov for plass i sommerferien
  Vi har behov for plass i høstferien
  Vi har behov for plass i vinterferien

  Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens arkiv. Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere angående søknaden.