Gå til hovedinnhold Gå til søk

Aldersblanding og ingen klasse 3B eller 5A med fast timeplan?

Vi ønsker ikke å gi elevene en oppstykket arbeidsdag, men legger opp til to lange og sammenhengende arbeidsøkter med en pause etter første økt til spising og aktivitetstid/utetid. Skoledagen er helhetlig, der måltider, praktisk arbeid og læring er integrert.

Elevene undervises i mindre grupper, og jobber både selvstendig og samarbeider med andre. I det samme grupperommet kan elevene jobbe med vidt forskjellige fagområder og aktiviteter.

En arbeidsøkt bør ha en varighet på tre klokketimer. Dette bygger på teorien om elevens arbeidssyklus som består av tre faser:
Den første fasen starter med at eleven velger et lettere arbeid, gjerne praktiske oppgaver, og deretter et litt vanskeligere arbeid. Denne fasen varer cirka én klokketime. Deretter oppstår en periode der mange elever er ferdige med et arbeid, går rundt og snakker litt med hverandre mens de finner frem nytt materiell.

I neste fase tar eleven fatt på en større og mer utfordrende oppgave. I denne perioden arbeider eleven intenst og konsentrert over lengre tid. Den tredje fasen er fasen der eleven har avsluttet arbeidet, betrakter arbeidet sitt, og kanskje også betrakter de andre elevene. Det er i denne siste delen av arbeidssyklusen at det oppstår et kreativt og skapende arbeid som fører til ny læring og utvikling. Derfor er det helt nødvendig at elevene får tid til å følge arbeidssyklusen helt ut.

Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted.

(Fra Læreplan for montessoriskolen)