Gå til hovedinnhold Gå til søk

FAU og Skolestyret

Foreldreutvalget

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU skal jobbe for et godt skolemiljø. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene. Samarbeide med elevrådet, rektor og lærere. Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker. Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer. Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement. Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Skolestyret

Vi har et aktivt styre som bidrar sterkt i utviklingen av skolen og som har vært viktig for etableringen i 2015. Styret har det overordnede ansvaret for skolen. Etter vedtektene skal styret bestå av leder, minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det er årsmøtet som velger styret. Styret ansetter daglig leder. Andre ansettelser i selskapet gjøres av daglig leder og styreleder.
I tillegg til dette har styret ansvar for: ledelse av foretaket mellom årsmøtene etter vedtatte vedtekter, formål og vedtak, godkjenning av budsjett og regnskap for skolen, innstille saker til årsmøtet.

Last ned vedtekene for skolen her.