Skjemaer og søknader


Søk elevpermisjon


Når en elev er registrert og tatt inn hos oss vil de foresatte få tilgang til vårt administrative system Visma flyt skole (VFS) der man også blandt annet kan søke permisjoner og må melde hvis eleven har fravær.

Innmelding Dalsgrenda Montessoriskole SA


Vi ønsker å oppfordre foreldrene til elevene som går på skolen til å bli medlemmer. Som medlem i DMS har du bl.a. rett til å bli innkalt og møte på årsmøtet, rett til å få tatt opp saker på årsmøtet og rett til å stemme på årsmøtet, jfr. § 15 i samvirkelova. Det er pr i dag ingen medlemskontingent for å bli medlem i DMS.

Lukket foreldregruppe på Facebook