Gå til hovedinnhold Gå til søk

Tjenester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Ved Dalsgrenda Montessoriskole arbeider vi for at den enkelte elev skal bli sett og anerkjent hver eneste dag, og vi jobber for at elevene våre skal bli kloke og engasjerte medmennesker som er kritiske, nysgjerrige og i stand til å ta selvstendige valg.

Pedagogikken styrker barnas lærelyst og naturlige nysgjerrighet.

“Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, forstår jeg.”

 

Hva elevene vil lære, hvor de vil lære, hvem de vil jobbe sammen med og hvor lenge de vil arbeide er stort sett valgfritt innenfor vise rammer. Så dersom du titter inn i klasserommene våre vil du antagelig se noen elever som jobber alene, noen jobber sammen i grupper, noen ligger på gulvet, noen sitter ved bord og noen er kanskje i gangen. Dette kan virke kaotisk, men målet er aktive, interesserte barn med fokus på sine oppgaver.

Elevene  får presentasjoner oppbygd holistisk om ulike fagemner, og mulighet til å fordype seg i disse. Læring skjer i sitt rette miljø så langt det er mulig. Skal vi lære om ulike typer blad, går vi ut i skogen og plukker blad for så å studere ulikheter og likheter. Ønsker vi å lære om tog, besøker vi togstasjonen.

Læringsmateriell og miljø

  • Alltid tilgjengelig – logisk oppbygd fra det konkrete til det mer abstrakte
  • Miljøet rundt elevene er nøye planlagt og forberedt for å inspirere til læring og oppmuntre til system og orden
  • Bøker til tema
  • Materiell for å konkretisere og motivere.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

En lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0 – 20 år. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Skolehelsetjenesten tilbyr:
• Helsesøstertjeneste
• Samtaler med elever, individuelt og i grupper
• Helseopplysning individuelt og i grupper
• Undervisning og rådgivning
• Foreldreveiledning
• Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
• Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Hver uke er helsesykepleier tilgjengelig på skolen vår.

Lunsj

Aldersblandede grupper har ansvar for å tilberede måltidet sammen med en voksen, og hele skolen spiser sammen. Lunsjen består av av grov brødmat og variert og sunt pålegg. En dag i uken tilbyr vi varmlunsj, også den laget av elever.

Familien

Skolen legger vekt på et nært samarbeide med hjemmet. Vi inviterer også de foresatte til å observere i klasserommet, delta i undervisning og doning. Dette kan avtales direkte med de ansatte.

Vi er medlem i Norsk Montessoriforbund og på deres nettsider ligger det mye informasjon som vi håper dere kan finne nyttig.

Læreplan

Høsten 2020 tok norske montessoriskoler i bruk den reviderte Læreplanen for montessoriskolen.  Læreplanen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2020.

Læreplan for montessoriskolen er et selvstendig læreplanverk, og ikke et tillegg til den offentlige læreplanen, LK20. Montessoriskoler som er godkjent for å drive alternativ pedagogikk etter Læreplan for montessoriskolen er lovforpliktet til å følge Læreplan for montessoriskolen i sin helhet. De kan ikke drive undervisning etter hele eller deler av den offentlige læreplanen.

Nysgjerrig på hvordan vår skolehverdag er?

Ta gjerne kontakt så avtaler vi en omvisning og presentasjon av hvordan vi jobber hos oss med montessoripedagogikken.

Noen glimt fra vår skolehverdag 🧡