Skolefritidsordning

SFO tilbys i tidsrommene
kl. 07.00 - 07.55 og 13.45 - 16.30,
samt annenhver fredag hel dag i oddetallsukene.

SFO holder åpent i sommerferien etter behov, men holder stengt i hele juli. For å kunne ha åpent i ferier må det være minimum 5 elever som har behov for full plass.
Jul og påske følger vi skoleruta og har ikke åpent.

Feriedager koster kr. 250,- pr dag og kr. 1000,- for en hel uke.
Behov for plass i sommerferien meldes inn før 1. april gjeldene år.

Priser:

Helplass alle dagene, morgen, ettermiddag
og FRIfredager kr. 2500,-

Halvplass som er enten morgen eller ettermiddag,
uten FRIfredag kr. 1250,-

FRIfredag: kr. 500,-
(plass annenhver fredag, oddetallsuker)