Om Dalsgrenda Montessoriskole


– 1. - 7. klasse, pr i dag 41 elever

– Ingen skolepenger! Kun matpenger som går til lunsj for alle elevene hver dag. Inkl varmlunsj minimum 1 gang i uken, kun kr 300 pr mnd. (Matordning utgår under Koronapandemien)

– Reduserte SFOpriser

– Gratis skoleskyss innenfor kommunen der eleven bor

– God lærertetthet som gir god mulighet for individuell opplæring

Søknadsfrist, prosessen og antall:

• Søknadsfrist til hovedopptak for skoleåret 2021/2022 er 15. feb. 2021
• Det er ledig plass for 12 elever ved småtrinnet 1. til 3. klassetrinn
• Inntaket skjer i henhold til Inntaksreglementet fastsatt av skolen

Søkere til 1. klasse vil være førsteprioritet, og videre følger prioritering for 2. klasse, så til resten av klassetrinnene. Om det er ikke er kommet inn nok antall søkere innen fristen, vil det være mulig å søke fortløpende. De som har søkt innenfor tidsfristen den 15. februar vil bli prioritert foran de som søker etter opprinnelig søknadsfrist.


Vi har behov for tilkallingsvikarer for korte og lengre perioder.


Ta gjerne kontakt for mer info, rektor 917 66 590 eller post@dalsgrendamontessori.no

Vår hverdag


07:00 – 07:55 SFO er åpen for 1. til 4. klasse
07:30 – 07:55 De som vil kan gå inn å begynne dagen med lesestund.
07:55 – 10:45 1. arbeidsøkt inkludert fruktstund.
10:45 – 11:00 Rydding, loggskriving og oppsummering av 1. økt.
11:00 – 11:30 Matstund der elevene etter tur er med å forbereder.
11:30 – 12:00 Utetid.
12:00 – 13:20 2. arbeidsøkt.
13:20 – 13:50 Rydding, klassejobb og oppsummering av dagen.

Annenhver fredag (oddetallsuker) har elevene fri siden skoledagen er litt lenger hverdag silk at det blir 2 gode arbeidsøkter.

Skolerute 2019/2020


Skolestart for elevene: 19. august
Høstferie: 09.,10. og 11. oktober
Fridag elever: 22. november (planleggingsdag ansatte)
Siste skoledag før jul: 20. desember
Elevstart etter nyttår: 6. januar
Vinterferie: f.o.m. 02. mars t.o.m 06. mars(uke 10)
Påskeferie: f.o.m. 06. april t.o.m 14. april (uke 15)
Fridag elever: 22. mai
Fridag alle: 01. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag: 19. juni
Elevene har også fri fredager i oddetallsuker.

Skolerute 2020/2021


Skolestart for elevene: 17. august
Høstferie: 7., 8. og 9. oktober
Fridag elever: 20. november (planleggingsdag ansatte)
Siste skoledag før jul: 18. desember
Elevstart etter nyttår: 4. januar
Vinterferie: f.o.m. 1. mars t.o.m 5. mars (uke 9)
Påskeferie: f.o.m. 29. mars t.o.m 06. april (uke 13)
Fridag elever: 14., 17. og 24. mai
Siste skoledag: 18. juni
Elevene har også fri fredager i oddetallsuker.


  • Elev 6. trinn
    Jeg trivest godt på Dalsgrenda Montessoriskole. Mye som er bra, for eksempel at vi kan velge hva vi vil holde på med. Og hvis vi ikke klarer noe er det bare og hente hjelpe ting som materiell så kan vi klare det helt selv og vi lærer på en helt annen måte. Vi får også lov til å dra på Going Out som å dra på Museum, politistasjonen eller å dra å se på statuer i byen for eksempel. Men etter en Going Out må vi lage en prestentasjon eller en plakat med etterarbeid. Vi får også lov til å lage mat i lunsjen eller i Mat og helse.
    Elev 6. trinn