Om Dalsgrenda Montessoriskole


Ved Dalsgrenda Montessoriskole arbeider vi for at den enkelte elev skal bli sett og anerkjent hver eneste dag, og vi jobber for at elevene våre skal bli kloke og engasjerte medmennesker som er kritiske, nysgjerrige og i stand til å ta selvstendige valg.

👉 1. - 7. klasse
🚍 GRATIS skoletilbud, og ditt barn har krav på skoleskyss hit om du bor i Rana kommune.
📖 God lærertetthet, slik at ditt barn blir sett og får tilpasset undervisning.
🥦🍓 Ingen skolepenger – kun matpenger som går til felles lunsj for alle elevene hver dag.
🌞 Reduserte SFOpriser, faglig innhold og aktiviteter ute og inne.
🐾 Turdag annenhver onsdag.
⏰ Litt lengre skoledag og fri annenhver fredag (oddetall).
🏊‍♀️ Svømming for alle elever 2. – 7. trinn, to ganger per måned gjennom hele skoleåret.

Søknadsfrist, prosessen og antall:
👉 Søknadsfrist til hovedopptak for skoleåret 2023/2024 er 1. februar 2023.
👉 Det er ledig plass for 20 elever ved småtrinnet 1. til 4. klassetrinn.
👉 Inntaket av elever skjer i henhold til inntaksreglementet fastsatt av skolen.

Søknadsskjema og inntaksreglement finner dere her

Søkere til 1. klasse vil være første prioritet, og videre følger prioritering for 2. klasse, 3. klasse og til sist 4. klasse.

Om det er ikke er kommet inn nok antall søkere innen fristen, vil det være mulig å søke til 1. april.

De som har søkt innenfor tidsfristen den 1. februar vil bli prioritert foran de som søker etter opprinnelig søknadsfrist.


Vår hverdag


07:00 – 07:55 SFO er åpen for 1. til 4. klasse
07:30 – 07:55 De som vil kan gå inn å begynne dagen med lesestund.
07:55 – 10:45 1. arbeidsøkt inkludert fruktstund.
10:45 – 11:00 Rydding, loggskriving og oppsummering av 1. økt.
11:00 – 11:30 Matstund der elevene etter tur er med å forbereder.
11:30 – 12:00 Utetid.
12:00 – 13:20 2. arbeidsøkt.
13:20 – 13:50 Rydding, klassejobb og oppsummering av dagen.

Annenhver fredag (oddetallsuker) har elevene fri siden skoledagen er litt lenger hver dag silk at det blir 2 gode arbeidsøkter.

Skolerute 2022/2023


Skolestart for elevene: 22. august
Høstferie: 12. – 14. oktober
Fridag elever: 18. november (planleggingsdag ansatte)
Siste skoledag før jul: 21. desember
Elevstart etter nyttår: 3. januar
Vinterferie:  27. februar – 3. mars (uke 9)
Påskeferie:  03. april – 11. april (uke 14)
Fridag elever: 17., 18., 19. og 29. mai
Siste skoledag: 22. juni


Elevene har også fri fredager i oddetallsuker.

Last ned PDF


  • Elev 6. trinn
    Jeg trivest godt på Dalsgrenda Montessoriskole. Mye som er bra, for eksempel at vi kan velge hva vi vil holde på med. Og hvis vi ikke klarer noe er det bare og hente hjelpe ting som materiell så kan vi klare det helt selv og vi lærer på en helt annen måte. Vi får også lov til å dra på Going Out som å dra på Museum, politistasjonen eller å dra å se på statuer i byen for eksempel. Men etter en Going Out må vi lage en prestentasjon eller en plakat med etterarbeid. Vi får også lov til å lage mat i lunsjen eller i Mat og helse.
    Elev 6. trinn