Om Dalsgrenda Montessoriskole


God opplæring preget av trygghet og likeverdighet, sterkt fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring!

👉 1. - 7. klasse, pr i dag 37 elever.
🚍 GRATIS skoletilbud, og ditt barn har krav på skoleskyss hit om du bor i Rana kommune.
📖 God lærertetthet, slik at ditt barn blir sett og får tilpasset undervisning.
🥦🍓 Ingen skolepenger – kun matpenger som går til felles lunsj for alle elevene hver dag.
🌞 Reduserte SFOpriser, faglig innhold og aktiviteter ute og inne.
🐾 Turdag annen hver fredag.
⏰ Litt lengre skoledag og fri annen hver fredag (oddetall).
🏊‍♀️ Følger kommunens svømmeprogram.

Søknadsfrist, prosessen og antall:
👉 Søknadsfrist til hovedopptak for skoleåret 2022/2023 er 15. februar 2022.
👉 Det er ledig plass for 12 elever ved småtrinnet 1. til 2. klassetrinn.
👉 Inntaket av elever skjer i henhold til inntaksreglementet fastsatt av skolen.

Søknadsskjema og inntaksreglement finner dere her

Søkere til 1. klasse vil være første prioritet, og videre følger prioritering for 2. klasse.

Om det er ikke er kommet inn nok antall søkere innen fristen, vil det være mulig å søke til 1. april.

De som har søkt innenfor tidsfristen den 15. februar vil bli prioritert foran de som søker etter opprinnelig søknadsfrist.

Vår hverdag


07:00 – 07:55 SFO er åpen for 1. til 4. klasse
07:30 – 07:55 De som vil kan gå inn å begynne dagen med lesestund.
07:55 – 10:45 1. arbeidsøkt inkludert fruktstund.
10:45 – 11:00 Rydding, loggskriving og oppsummering av 1. økt.
11:00 – 11:30 Matstund der elevene etter tur er med å forbereder.
11:30 – 12:00 Utetid.
12:00 – 13:20 2. arbeidsøkt.
13:20 – 13:50 Rydding, klassejobb og oppsummering av dagen.

Annenhver fredag (oddetallsuker) har elevene fri siden skoledagen er litt lenger hverdag silk at det blir 2 gode arbeidsøkter.

Skolerute 2021/2022


Skolestart for elevene: 23. august
Høstferie: 6., 7. og 8. oktober
Fridag elever: 19. november (planleggingsdag ansatte)
Siste skoledag før jul: 21. desember
Elevstart etter nyttår: 4. januar
Vinterferie: f.o.m. 28. februar t.o.m 4. mars (uke 9)
Påskeferie: f.o.m. 11. april t.o.m 19. april (uke 15)
Fridag elever: 17., 26., 27. mai og 6. juni
Siste skoledag: 23. juni
Elevene har også fri fredager i oddetallsuker.

Last ned PDF

  • Elev 6. trinn
    Jeg trivest godt på Dalsgrenda Montessoriskole. Mye som er bra, for eksempel at vi kan velge hva vi vil holde på med. Og hvis vi ikke klarer noe er det bare og hente hjelpe ting som materiell så kan vi klare det helt selv og vi lærer på en helt annen måte. Vi får også lov til å dra på Going Out som å dra på Museum, politistasjonen eller å dra å se på statuer i byen for eksempel. Men etter en Going Out må vi lage en prestentasjon eller en plakat med etterarbeid. Vi får også lov til å lage mat i lunsjen eller i Mat og helse.
    Elev 6. trinn